Już podczas studiów zajmował się tematyką integracji oraz rozwoju osobistego i społecznego. Mocno zaangażowany w organizacje non-profit. Arne Goebel uważa się za networkera, interesuje się nowymi koncepcjami uczenia się i coachingu i chciałby wykorzystać swoje publikacje, aby dawać impuls do zmian i dalszego rozwoju.

Wykład: “REMovement® – Emocjonalne zarządzanie stresem w Terapii Blizn”
REMovement® jest ważnym narzędziem zmniejszającym napięcie mięśni i tkanek oraz integralną częścią terapii Boeger’a. Termin REMovement składa się z fazy REM i angielskiego słowa oznaczającego ruch (movement). Poprzez świadomą, biomechaniczną stymulację fazy REM – która ma miejsce w nocy podczas snu, można znacząco zmniejszyć tonus układu współczulnego. Dzięki temu, zabiegi i techniki terapeutyczne przynoszą lepszy efekt, co prowadzi do ogólnej poprawy ruchomości i stanu pacjenta. Również wszelkie reakcje emocjonalne uwalniane podczas rozluźniania blizn, mogą techniką REMovement® zostać wyłapane i natychmiastowo zredukowane. W tym połączeniu możemy również mówić o rozwiązaniu lub usunięciu (remove) obciążających stanów psychicznych i emocjonalnych.

Warsztat: “REMovement® – natychmiastowa redukcja stresu w praktyce”
Na warsztatach Ina Boeger i Arne Goebel pokażą, w jaki sposób technika REMmovement® pomoże łatwo, szybko i skutecznie zmniejszyć stres emocjonalny. Metody fizjoterapeutyczne są łatwiejsze w użyciu i przynoszą lepsze efekty, jeżeli zmniejszymy napięcie i tonus układu współczulnego.