Od 1994 roku w pracy kładzie duży nacisk na diagnozę i terapię zrostów w systemie powięziowym. Z tych doświadczeń powstała systemowa Terapia Blizn, którą rozwinął w ostatnich latach tworząc autorski program terapii – Terapia Boegera. Ta koncepcja terapii trwale uwalnia zrosty. Od 2004 roku kształci terapeutów z tej właśnie metody w założonej przez niego Szwajcarskiej Akademii Terapii Boegera.

Wykład: “Boeger®-Therapie – systemowa diagnostyka i terapia manualna tkanki bliznowatej.”
David Boeger od 1994 roku zajmuje się tematyką blizn. Dzięki wypróbowanej i praktykowanej od lat systemowej diagnostyce trójwymiarowych sieci powięziowych, według jego metody, najpierw powinniśmy wykryć zrosty powodujące zastój w układzie żylno-limfatycznym. Następnie stopniowo przeprowadza się indywidualnie dobrane, terapeutyczne rozluźnianie blizn przy użyciu specjalnych technik Terapii Boegera. Prowadzi to do natychmiastowej i trwałej ulgi w bólu, rozluźnienia pozycję ciała i znosi ograniczenia w ruchomości. (Ryc. Kręgosłupa uszkodzenia / wykład 1)

Warsztat: “Boeger®-Therapie – zastosowanie terapii w praktyce”
Zrosty w powięzi prowadzą do zatorów w układzie żylno-limfatycznym, do bólu i ograniczeń ruchomości. Wszystkie ruchy, aktywne terapie i zabiegi mogą zatem zakończyć się trwałym powodzeniem tylko wtedy, gdy zrosty w układzie powięziowym zostaną zdiagnozowane i uwolnione. Na warsztacie David Boeger wyjaśni wpływ łańcuchów kinemaycznych i funkcjonalnych przebiegających przez ciało człowieka. Terapeuci poznają praktyczną diagnostykę i terapię w modelu Terapii Boegera dla rozluźnienia blizn i struktury tkanki jaką jest zrost. Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie przewodnik po diagnostyce i terapii tkanki zrostowej, opracowany przez Davida Boegera. (Rys. Widok z boku pola ciała / warsztat 1)