Od początku swojej pracy zawodowej skoncentrował się na leczeniu blizn. Współautor książki “Terapia blizn” i wielu artykułów naukowych na ten temat. Prowadzi także autorskie szkolenia o terapii blizn oraz wykłady na kongresach i sympozjach. Obecnie pracuje jako asystent naukowy w Fachschule für Physiotherapie w Karlsruhe (Niemcy) w którym zajmuje się badaniem i terapią blizn, a także pracuje nad doktoratem na ten temat.

Wykład: “Terapia Blizn – istotne terapeutycznie procesy i możliwe strategie”
Wykład na temat „terapii blizn” obejmuje zagadnienia związane z gojeniem się ran, a przede wszystkim przedstawia istotne terapeutycznie procesy i możliwe strategie. Odnosi się to również do leczenia już zagojonych blizn. Procesy zostaną opisane oraz omówione na zasadzie praktycznych przykładów i problemów jakie pojawiają się podczas terapii w gabinecie. Omówione zostaną również najnowsze odkrycia naukowe z zakresu badań przeprowadzanych na powięzi. Podczas wykładu zostaną przedstawione także strategie leczenia blizn wykazujących patologię. Ponadto omówione zostaną terapeutycznie istotne aspekty terapii blizn oraz przestarzałe podejście do terapii. Kluczowe punkty wykładu będą miały odniesienie do obecnie dostępnych badań naukowych.

Warsztat: “Terapia blizn – strategia i techniki leczenia”
Podczas warsztatów omówimy terapeutycznie istotne aspekty terapii blizn i zademonstrujemy techniki leczenia młodej tkanki bliznowatej i tkanki już wyleczonej oraz blizn patologicznych – dysfunkcyjnych. Przedstawiona zostanie również odpowiednia skala dla oceny blizn w zakresie odpowiedniej (w tym interdyscyplinarnej) dokumentacji i komunikacji.